История

   За разлика от другите видове транспорт, автобусите навлизат по-късно за обслужване на пътническия градски транспорт на София.

   На 20 април 1935 г. е пусната в експлоатация първата автобусна линия в София. По-късно са открити още шест линии с обща дължина 23 км. Подвижния състав на този вид транспорт бил представен от 10 автобуса "Прага". До 1940 г. са доставени 10 броя автобуси "МАН" и 6 броя "Мерцедес". По време на войната една част от автомобилите са унищожени от бомбардировките, а други са спрени от движение поради липса на резервни части. През 1944 г.,1945 г. и 1946 г. автобусният превоз се осъществява с наличните 8 коли.През 1949 г. е построено първото автобусно депо "Христо Михайлов" за 60 броя автобуси. По същото време се доставят и 15 автобуса "ЛАЗ", производство на Лвовски автомобилен завод.

   През 1950 г. се извършва доставка от Чехия на 11 метрови автобуси "Шкода РТО".

   През месец януари 1952 г. се създава Стопанско предприятие (СП) "Софийски автотранспорт", на директно подчинение на Софийска община, в което влизат товарният транспорт (състоящ се предимно от автомобили "ЗИС" и "ЗИС- пят"), автобусите и таксиметровите автомобили.

   На 22.06.1959 г. СП "Софийски автотранспорт" влиза в състава на СП "Градски пътнически транспорт" до 01.07.1964 г., когато става самостоятелно звено "Клон-2" към същото стопанско предприятие.

   От 1964 г. започва производство на автобуси на завод "Чавдар" в Ботевград.

   През 1968 г. се доставя и първият съчленен "Икарус 180" и първият съчленен "Чавдар В 14-20". През 1974 г. са внесени първите 100 бр. съчленени автобуси "Икарус 280" от Унгария.

   Ежегодно нарастват превозните възможности на градския автобусен транспорт. Докато през 1965 г. в състава няма нито един съчленен автобус, към 01.01.1988 г. те са вече 872 броя. През 1969 г. започва доставка на нов тип автобуси "Чавдар 11 Г5", производство на завод "Чавдар" Ботевград.

   За периода 1980 г. - 1988 г. са доставени общо 919 съчленени автобуси и 478 единични, които подменят амортизирани и бракувани автобуси.

   От 01.07.1987 г. се обособяват три самостоятелни автобусни предприятия: Автобусно поделение (АП)-1 "Земляне", АП-2 "Малашевци", АП-3 "Дружба". През 1989 г. тези предприятия се преобразуват в общински фирми.

   От 1990г. се създава и четвърта общинска фирма за автобусен транспорт ФАТ-4 "Република".

   В началото на 1993 г. четирите общински фирми влизат в състава на новосъздаденото ЕООД Столична компания за градски транспорт .

   За последните пет години са доставени нови модерни автобуси:

      - 1996 г. - 30 броя "Чавдар 141" - съчленени,производство на завода в Ботевград с МАН - агрегати.

   За последните десет години е подменена голяма част от остарелите автобуси "Икарус" и "Чавдар" с автобуси "Мерцедес" втора употреба, в много добро техническо състояние.

   Закупуват се и нови автобуси през:
      - 1998 г. - 41 броя "Мерцедес 345" - съчленени и 21 броя "МАН" - единични.
      - 1999 г. - 30 броя "МАН 262" - съчленени.
      - 2000 г. - 6 броя "Мерцедес 0345" - единични.
      - Автобус "Мерцедес 0345".
      - Автобус "Мерцедес 0305".

   От 19.05.1998г. се създава СКГТ - Автотранспорт - ЕАД, което от 08.12.1999г. е самостоятелно Акционерно дружество.

   От декември 2002 г. структурата се променя, като се обособява самостоятелно ЕАД - Столичен Автотранспорт.

   Към 2002 г. СКГТ - Автотранспорт - АД е извършил превоз на пътници по 95 линии с обща дължина 1210 км. По линиите работят 463 автобуса.

   Към 2006 г. автотранспорта е извършил превоз на пътници по 94 линии с обща дължина 2380 км. По линиите работят 554 автобуса.

   Шестнадесет броя линии се обслужват от фирми по "Закона за обществените поръчки" .

 

 

Модели

CHAVDAR 141

CHAVDAR 141

Проектиран през 1993 година в Благоевград. Открит е конструктивен дефект в следствие, на което към 2012 година само 11 от 30-те закупени са в експлоатация.  
Mercedes Benz 0345

Mercedes o345

Моделът е проектиран в Германия. През 1998 година са закупени 41 броя за нуждите на градският транспорт, а през 2000година са доставени още 6.     
MAN 262

MAN 262

Моделът е проектиран в Германия. През 1999 година са доставени 30 броя за нуждите на градския транспорт.
Mercedes 0305

Mercedes o305

Моделът е разработен в Германия с цел да замени Mercedes-Benz O317.  Произвежда се от 1967 до 1987 година.    
 
 
 

 

Видео

 Видеоклип за тролейбусният транспорт в София (очаквайте скоро).
 

 

Маршрути

Подходяща карта с маршрутите на тролейбусните линии (очаквайте скоро).

 

 

Социални мрежи

Линкове към групи в социалните мрежи и подобни (очаквайте скоро).

Информация

Меню
Нагоре

Copyright © 2014-2016 TechStore Ltd. All right reserved. Created by TechStore Ltd.